62 - 64 - 66 Luỹ Bán Bích - Phường Tân Thới Hoà - Quận Tân Phú - HCM

62 - 64 - 66 Luỹ Bán Bích - Phường Tân Thới Hoà - Quận Tân Phú - HCM

Thông tin
  • Địa chỉ : 62 - 64 - 66 Luỹ Bán Bích - Phường Tân Thới Hoà - Quận Tân Phú - HCM

  • Điện thoại: 0979662288

  • Bảo hành: 0979662288

  • Giờ làm việc:

  • xebaonam@gmail.com

Thong ke

Gọi ngay Hotline: 0979662288