Giảm: 12.000.000đ

Xe máy điện Vinfast Klara màu xanh (Pin Lithium)

Giá niêm yết: 50.000.000đ

Giá khuyến mại: 38.000.000đ

Xe đạp điện Osakar A8 màu đỏ

Giá khuyến mại: 10.500.000đ

Giảm: 6.000.000đ

Xe máy điện Vinfast Klara màu vàng (Acquy)

Giá niêm yết: 30.000.000đ

Giá khuyến mại: 24.000.000đ

Giảm: 1.200.000đ

Xe máy điện Vespa Nioshima LX 2019 màu đỏ sẫm

Giá niêm yết: 15.000.000đ

Giá khuyến mại: 13.800.000đ

Giảm: 1.200.000đ

Xe máy điện Vespa Nioshima LX 2019 màu đen yên đỏ

Giá niêm yết: 15.000.000đ

Giá khuyến mại: 13.800.000đ

Giảm: 800.000đ

Xe đạp điện Osakar A9 màu đen tem xanh đỏ

Giá niêm yết: 11.800.000đ

Giá khuyến mại: 11.000.000đ

Thong ke

.HOTLINE : 0979.66.22.88