Xe đạp điện Osakar giá tốt nhất thị trường năm 2019.

Gọi mua hàng:

0979.66.22.880977.66.33.11

Xe đạp điện Osakar

Xe đạp điện Osakar A8

Xe đạp điện Osakar 12A màu đen tem đỏ

Quà tặng

 • Tặng mũ bảo hiểm cao cấp <Chi tiết>
 • Tặng móc khóa thời trang
 • Bộ đồ sửa chữa xe

0 đ

10.000.000 đ

Còn hàng Mua trả góp

Xe máy điện Osakar Xmen Z3 màu xanh

Quà tặng

 • Tặng mũ bảo hiểm cao cấp < Chi tiết >
 • Tặng móc khóa thời trang
 • Bộ đồ sửa chữa xe

0 đ

14.000.000 đ

Còn hàng Mua trả góp

Xe đạp điện Osakar Alpha màu đen tem xanh

Quà tặng

 • Tặng mũ bảo hiểm cao cấp <Chi tiết>
 • Tặng móc khóa thời trang

12.300.000 đ

11.500.000 đ

Còn hàng Mua trả góp

Xe đạp điện Osakar 12A màu đen tem xanh

Quà tặng

 • Tặng mũ bảo hiểm cao cấp <Chi tiết>
 • Tặng móc khóa thời trang
 • Bộ đồ sửa chữa xe

0 đ

10.000.000 đ

Còn hàng Mua trả góp

Xe đạp điện Osakar 12A màu trắng tem xanh 

Quà tặng

 • Tặng mũ bảo hiểm cao cấp <Chi tiết>
 • Tặng móc khóa thời trang
 • Bộ đồ sửa chữa xe

0 đ

10.000.000 đ

Còn hàng Mua trả góp

Xe đạp điện Osakar 12A màu trắng tem đỏ

Quà tặng

 • Tặng mũ bảo hiểm cao cấp <Chi tiết>
 • Tặng móc khóa thời trang
 • Bộ đồ sửa chữa xe

0 đ

10.000.000 đ

Còn hàng Mua trả góp

Xe đạp điện Osakar 12A màu đỏ

Quà tặng

 • Tặng mũ bảo hiểm cao cấp <Chi tiết>
 • Tặng móc khóa thời trang
 • Bộ đồ sửa chữa xe

0 đ

10.000.000 đ

Còn hàng Mua trả góp

Xe máy điện Osakar Xmen màu đen

Quà tặng

 • Tặng mũ bảo hiểm cao cấp < Chi tiết >
 • Tặng móc khóa thời trang
 • Bộ đồ sửa chữa xe

0 đ

13.500.000 đ

Còn hàng Mua trả góp

Xe đạp điện Osakar A8 màu đen tem vàng 

Quà tặng

 • Tặng mũ bảo hiểm cao cấp < Chi tiết >
 • Tặng móc khóa thời trang
 • Bộ đồ sửa chữa xe

0 đ

10.500.000 đ

Còn hàng Mua trả góp

Xe đạp điện Osakar A8 màu đỏ

Quà tặng

 • Tặng mũ bảo hiểm cao cấp < Chi tiết >
 • Tặng móc khóa thời trang
 • Bộ đồ sửa chữa xe

0 đ

10.500.000 đ

Còn hàng Mua trả góp

Xe đạp điện Osakar A8 màu đen tem đỏ

Quà tặng

 • Tặng mũ bảo hiểm cao cấp < Chi tiết >
 • Tặng móc khóa thời trang
 • Bộ đồ sửa chữa xe

0 đ

10.500.000 đ

Còn hàng Mua trả góp

Xe đạp điện Osakar A9 màu đen tem xanh đỏ

Quà tặng

 • Tặng mũ bảo hiểm cao cấp <Chi tiết>
 • Tặng móc khóa thời trang
 • Bộ đồ sửa chữa xe

11.800.000 đ

11.000.000 đ

Còn hàng Mua trả góp

Xe đạp điện Osakar A9 màu đen tem xanh

Quà tặng

 • Tặng mũ bảo hiểm cao cấp <Chi tiết>
 • Tặng móc khóa thời trang
 • Bộ đồ sửa chữa xe

11.800.000 đ

11.000.000 đ

Còn hàng Mua trả góp

Xe đạp điện Osakar One A màu đỏ

Quà tặng

 • Tặng mũ bảo hiểm cao cấp < Chi tiết >
 • Tặng móc khóa thời trang
 • Bộ đồ sửa chữa xe

Xe đạp điện Osakar Alpha đen tem xanh cửu long

Quà tặng

 • Tặng mũ bảo hiểm cao cấp <Chi tiết>
 • Tặng móc khóa thời trang

12.300.000 đ

11.500.000 đ

Còn hàng Mua trả góp
Thong ke