193 Nguyễn Văn Cừ - Võ Cường - Bắc Ninh

193 Nguyễn Văn Cừ - Võ Cường - Bắc Ninh

Thông tin
  • Địa chỉ : 193 Nguyễn Văn Cừ - Võ Cường - Bắc Ninh

  • Điện thoại: 0979.66.22.88

  • Bảo hành: 0979662288

  • Giờ làm việc:

  • xebaonam@gmail.com

Thong ke

.HOTLINE : 0979.66.22.88