41D Mậu Thân , Phường An Hoà , Quận Ninh Kiều , Tp Cần Thơ

41D Mậu Thân , Phường An Hoà , Quận Ninh Kiều , Tp Cần Thơ

Thông tin
  • Địa chỉ : 41D Mậu Thân , Phường An Hoà , Quận Ninh Kiều , Tp Cần Thơ

  • Điện thoại: 1900636359

  • Bảo hành: 1900636359

  • Giờ làm việc:

Thong ke

.HOTLINE : 0979.66.22.88