248 - 250 Trần Huy Liệu - Nam Định

248 - 250 Trần Huy Liệu - Nam Định

Thông tin
  • Địa chỉ : 248 - 250 Trần Huy Liệu - Nam Định

  • Điện thoại: 0912.036.271- 0943.103.777

  • Bảo hành: 0912.036.271-0943.103.777

  • Giờ làm việc: 8h00 - 22h00
    T2 - CN
    Tất cả ngày trong tuần kể cả ngày lễ

  • xebaonam@gmail.com

Thong ke

.HOTLINE : 0979.66.22.88